Kwaliteit

Q-label

Het Q-label staat voor Quality Service bij de toeristische ondernemers aan de Vlaamse Kust. Het kwaliteitstraject bestaat uit een opleiding en individuele begeleiding en het label is geldig voor 3 jaar.

Vanaf 2011 konden ook campings hieraan deelnemen. We hebben deze kans meteen gegrepen omdat we graag blijvend investeren in onze kwaliteit. In juni 2011 mocht Veld & Duin voor het eerst dit kwaliteitslabel in ontvangst nemen. In 2014, 2017 en 2019 volgde een nieuwe doorlichting waarna we telkens de verlenging toegekend kregen.

Om dit label te behalen, moesten we volgende stappen succesvol doorlopen:

  • het afleggen van een kwaliteitstraject dat bestaat uit opleiding, begeleiding en studiebezoeken
  • via een kwaliteitsdossier aantonen dat de verworven kennis ook effectief gebruikt wordt
  • een positief verslag krijgen van een mystery visitor die onder meer de vriendelijkheid, gastvrijheid en netheid van de deelnemende zaken controleert